Hệ Thống Boss Thiên Lưu


Boss Ngày Thông Báo Boss Boss Xuất Hiện Kết Thúc

Bấm vào đây để chỉnh thời gian
Rotation:
Initial boss:
Thời Gian thông báo boss từ hệ thống:
Cooldown (s):
Delay (s):
Duration (s):
Share:

Powered By Nam.Jav - Source by Lunatri.